Bývanie pre pokročilých
Bývanie pre pokročilých
Aktívne v zrelom veku

Stále viac ľudí prežije v dôchodku takmer toľkú časť svojho života ako pri výchove detí, či dokonca ako v pracovne aktívnej fáze. Predlžovanie ľudského života vnímame pozitívne, zo staroby však máme prirodzene obavy. ”Každý chce žiť dlho, ale nikto nechce byť starý”, napísal už v 17. storočí Jonathan Swift. Ak si však dokážeme zachovať vlastný životný štýl a osobnú nezávislosť aj v zrelom veku, môžeme naň nazerať ako na roky získané navyše. Extra roky, v ktorých vieme byť stále primerane aktívni, v ktorých si ešte máme čo užívať a čím prispieť, či už rodine, alebo komunite.

Dokážeme však tieto roky naplno využiť aj v našom terajšom byte, alebo rodinnom dome? Pre mnohých je prirodzenou voľbou ostať až do vysokého veku tam, kde prežili väčšinu života. Pre iných je voľbou naopak zmena, ktorá môže dať tretej tretine ich života nový impulz. Presťahovať sa, keď na to ešte máme chuť a energiu, do prostredia, v ktorom budeme schopní žiť čo najplnohodnotnejším životom čo najdlhšie. Bez starostí s údržbou bytu, opravami domu, s väčšími možnosťami venovať sa záľubám. Bezpečne, inkluzívne, bez rizika osamelosti s pribúdajúcimi rokmi.

Hlavnou myšlienkou nášho konceptu bývania v neskoršom veku nie je inštitucionálna starostlivosť, ale bývanie vo vlastnom byte, v generačne zameranom bytovom dome, ktoré poskytne tak súkromie a nezávislosť, ako aj komfort, vzájomnú podporu a istotu. Takáto forma bývania vytvára priestor pre aktívnejší život v spriaznenej komunite, čo prispieva k zvýšeniu kvality života na dôchodku, k zmysluplnému sociálnemu zapojeniu, aj k nižšej potrebe zdravotnej starostivosti.

Generačne zamerané bývanie je v európskych krajinách silnejúcim trendom, reagujúcim na demografický vývoj. Jeho škála odráža celkovú rozmanitosť ľudí, postupne prichádzajúcich do zrelého veku, ich životných štýlov a životných situácií. Zahŕňa napr. rôzne  svojpomocné a samoorganizované modely, projekty pre 50plus, dámske projekty, asistované bývanie, alebo tzv. retirement communities, štvrte vybudované špeciálne pre ľudí na dôchodku, poskytujúce rôzne formy a typológie bývania.

Later living by imagine

Naše dlhodobé skúmanie možností pre bývanie v neskoršom veku vyústilo do prípravy zatiaľ dvoch  konkrétnych projektov.

Prvý vzniká v obci Báč pri Šamoríne, v pokojnom vidieckom prostredí areálu bývalého františkánskeho kláštora. Generačne zameraný bytový dom s 29 prenajímateľnými bytmi, spoločnou časťou s klubovými priestormi a zimnou záhradou bude priamo napojený na rozľahlú kláštornú záhradu, ktorá bude slúžiť ako park pre oddych i ako aktívna záhrada pre pestovateľské záľuby.

Tento projekt pozostáva z troch samostatných častí. Okrem bytového domu to bude aj samostatný objekt s opatrovateľskou službou pre seniorov a budova bývalého kláštora z 18-ho storočia, ktorá po renovácii ponúkne rôzne funkcie, tak pre obyvateľov domu, ako aj pre verejnosť - budú v nej priestory pre prácu, koníčky, krátkodobé ubytovanie, kultúru, či gastro. 

Druhý projekt bývania pre pokročilých pripravujeme v Malackách, v novovznikajúcej ekoštvrti Mayer. Bude zahŕňať vlastnícke aj nájomné byty a zameriavať sa predovšetkým na mladších starších - na ľudí na rozhraní pracovne aktívneho veku a vstupu do dôchodku. To môže byť totiž pre mnohých konečne ten správny čas presťahovať sa z ruchu veľkého mesta a začať sa venovať tomu, na čo doteraz nebol čas, alebo priestor. V kruhu priateľov a v pohodlí vlastného domova.

Súčasťou projektu bude aj ponuka spoločného vybavenia - klubovňa, ateliér, dielňa, wellness, záhrada. Mayer plánujeme ako multifunkčnú štvrť, čo je predpokladom toho, že časť bežných služieb bude v bezprostrednom okolí domu. Veľkú časť ostatných potrebných služieb ponúkajú Malacky v pohodlnej dostupnosti malého mesta. Toto príjemné a kľudné miesto je priamo v dotyku borovicových lesov, s trojicou malebných rybníkov neďaleko. Ideálne prostredie na pravidelné cyklojazdy, turistiku, či kondičné prechádzky.

Chcete vedieť viac?

Naše projekty bývania pre pokročilých sú zatiaľ v príprave, ale ochotne vám ich predstavíme podrobnejšie. Radi by sme sa tiež dozvedeli, ako si váš život v neskoršom veku predstavujete vy.


info@imaginehome.eu
+421 2 21293420

Mám záujem